Spread the love

Quy định chung

Khách hàng truy cập vào website https://pinoyengine.com/ có nghĩa khách hàng đã chấp nhận tất cả các điều khoản của website. Chúng tôi có quyền thay đổi hay chỉnh sửa bất kì Quy định và Điều kiện sử dụng bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Khách hàng thường xuyên cập nhập những thông tin để biết được sự thay đổi của chúng tôi.

Chính sách bảo mật thông tin

  • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để được thông báo cập nhập những bài viết, kiến thức mới nhất về sửa cửa cuốn khách hàng hãy đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân của mình .

  • Phạm vi sử dụng thông tin

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi thu thập với mục đích phù hợp và thực hiện theo đúng quy định của chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ liên hệ với những thông tin này nếu cần thiết dưới hình thức gửi gmail hoặc gọi điện…

  • Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc đến khi nhận được thông báo của khách hàng xóa thông tin trên hệ thống.

  • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tất cả những thông tin của khách hàng được Alhakekah cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.