Nhà nước giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường, thông qua báo cáo tài chính định kỳ. Đồng thời bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp khỏi nguy cơ cạnh tranh không công bằng, đánh cắp thương hiệu, hàng nhái hàng giả. Doanh nghiệp cũng thực hiện các nghĩa vụ về thuế và báo cáo tình hình tài chính cho cơ quan chức năng.

Với các doanh nghiệp mới thành lập, thực hiện báo cáo tài chính gì? Nộp những loại thuế nào theo quy định. Sử dụng phần mềm kế toán thuế nâng cao hiệu quả, đảm bảo độ chính xác của các báo cáo tài chính. Chia sẻ dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp mới nắm rõ các quy định về nộp thuế sau khi thành lập.

Các loại thuế sau khi thành lập, doanh nghiệp cần đóng

Thuế là khoản thu bắt buộc mà cá nhân, tổ chức cần đóng cho nhà nước để phục vụ các nhu cầu chi tiêu công. Doanh nghiệp được sự bảo vệ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường của nước ta, đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện xây dựng môi trường cạnh tranh công bằng, cơ hội hợp tác…

Các loại thuế doanh nghiệp cần phải đóng sau khi thành lập bao gồm:

  • Thuế môn bài – được tính theo vốn điều lệ của doanh nghiệp và thời gian thành lập 6 tháng đầu năm hoặc 6 tháng cuối năm.
  • Thuế giá trị gia tăng GTGT được tính bằng = GTGT của hàng hóa * % thuế GTGT của hàng hóa đó. Tính thuế khấu trừ GTGT phải nộp = Thuế GTGT (đầu ra – đầu vào).
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp: được tính sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động và có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Công thức tính: Thuế TNDN = Thuế suất % * doanh thu.
  • Thuế thu nhập cá nhân: doanh nghiệp khấu trừ phải có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai với cơ quan thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đóng nhiều loại thuế như: thuế vãng lai, thuế môi trường, thuế hải quan…

Báo cáo tài chính thuế cho cơ quan chức năng khi nào?

Doanh nghiệp cần thực hiện hoạt động kế toán, xuất báo cáo tài chính về tình hình kinh doanh, doanh thu để nộp cơ quan chức năng. Doanh nghiệp sau khi thành lập và đi vào hoạt động cần thực hiện các báo cáo tài chính để nộp cơ quan chức năng, cơ quan thuế, cơ quan thống kê tại nơi đặt trụ sở và đăng ký kinh doanh.

Báo cáo tài chính thuế được thực hiện bởi chuyên viên kế toán có chuyên môn, được đào tạo nghiệp vụ về kế toán thuế. Sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chuyên viên lên báo cáo tài chính chính xác, tiết kiệm thời gian hiệu quả, dễ dàng truy xuất thông tin để chỉnh sửa.

Thời gian nộp báo cáo tài chính thuế theo tháng chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo. Trường hợp nộp theo quý sẽ vào ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo. Báo cáo thuế phát sinh chậm nhất sau 10 ngày phát sinh thuế.

Doanh nghiệp sau khi thành lập sẽ phải nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Đây là quy định mà bất cứ doanh nghiệp nào sau khi thành lập cũng cần lưu ý để thực hiện chính xác. Thực hiện hoạt động kế toán thuế đúng, chính xác và nộp báo cáo đúng thời hạn. 

Sử dụng phần mềm kế toán thuế tại https://sme.misa.vn/ sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các báo cáo chính xác. Liên hệ ngay với MISA SME để được tư vấn phần mềm thuế phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *